C?tre cititorii blogului meu

Posted by on decembrie 24, 2010 
Filed under Personale and tagged ,

Articol publicat in: Cultura, Personal, Societate


Va urez la to?i S?rb?tori Fericite! Sa ave?i împliniri, succese ?i realiz?ri de care s? fi?i mândri. S? v? înso?easc? peste tot zâmbetul ?i bucuria de a tr?i. S? nu uita?i s? m?rturisi?i c?ldura celor care v? înconjoar?. Cu sau, mai ales, f?r? motiv. Face?i tot posibilul pentru ca într-un viitor, oricât de apropiat sau îndep?rtat va fi, s? nu ave?i regretul de a nu fi spus sau f?cut ceva frumos pentru oamenii care v? sunt dragi. Gr?bi?i-v? a v? umple realitatea personal? de lumin? ?i iubire ?i face?i-o cu toat? încrederea. Chiar poate mai mult. Practica?i frumuse?ea ca pe o religie ?i nu v? opri?i pentru nici o clip? a o r?spândi împrejur oriunde ?i cu oricine a?i fi. Face?i-o simplu, f?r? a a?tepta s? vi se dea ceva înapoi. Împr??tia?i semin?ele bucuriei cu convingerea limpede c? vor încol?i ?i într-o diminea?? v? ve?i trezi, totalmente surprin?i, într-o gr?din? magic?, plin? de arome stranii, îns? deloc str?ine. Eu încerc s?-mi imaginez acel moment, clipa mea personal?, în care voi fi sim?it c? în sfâr?it am ajuns acas?. Acolo, undeva-cândva, voi strânge în bra?e ultima mea femeie. Acolo unde o dat? ajuns voi realiza c? am fost a?teptat cu mult drag ?i dor. Acolo unde voi fi dorit ?i în?eles. Acolo unde voi ?ti c? nu sunt singur. Acolo unde iubirea are doar început.

Am f?cut acest blog dou? luni în urm? în inten?ia simpl? de a m? m?rturisi pe mine însumi ?i de a face din aceast? m?rturisire un mod de via??. A?a cum, de altfel, ?i concep eu via?a simpl? de zi cu zi. F?r? m??ti, pref?c?torie, strategii , diploma?ie fals? ?i alte tertipuri de acest gen. Simulacre de rela?ionare interuman?. Uneori poate am fost crud. Alteori, poate, dur. De?i singura inten?ie era c?utarea ?i încercarea de a recunoa?te în mine însumi blânde?ea, fragilitatea, delicate?ea atingerii involuntare a lucruilor esen?iale nu neap?rat rostite cu voce tare. ?i am r?mas surprins de mai multe lucruri ?i în special de constan?a cu care blogul îmi era citit. Continuu. Cifra afi??rilor provoac? mir?ri ?i nedumeriri în egal? m?sur?. ?i atunci m-am gândit s? v? rog frumos pe voi to?i, cititorii blogului meu, s?-mi l?sa?i m?car câteva cuvinte… s?-mi m?rturisi?i motivele pentru care îmi citi?i textele. V? rog acest lucru cu toat? recuno?tin?a pentru simplu fapt c? privind la num?rul tot mai mare de stegule?e ?i la cifra tot mai mare a lecturilor, tr?iesc surpriza de a reu?i s? g?sesc motive pentru a continua. Motive pentru a nu m? sim?i singur. Motive pentru simpla bucurie de a tr?i.

CommentsLeave a Reply
(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X